Leie Leilighet

Hva skjer ved skader/uhell?

De fleste leieforholdene går fint for seg, men det hender at uhell skjer. I de tilfellene at et uhell skulle skje, og at noe i en leiebolig går i stykker, så er det leietakers ansvar å dokumentere skaden ved å opplyse om det til utleier. Når utleier har blitt informert, kan utleier eventuelt kontakte sitt forsikringsselskap for å opprette en forsikringssak.

Vi anbefaler alle utleiere om å kontakte et forsikringsselskap for å etablere utleieforsikring. Les en guide vi har hentet fra ForsikringSmart:

Utleieforsikring: En komplett guide (pris, vilkår, dekning) #

Utleieforsikring

Vil du vite mer om utleieforsikring? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om hva det er, hva det dekker, hvor mye det koster, og hvorfor det kan være en god idé å investere i. Har du tenkt over hva et depositum faktisk kan dekke dersom leilighetene din skulle bli skadet og du ikke har utleieforsikring? Visste du at dersom ditt innbo og løsøre blir skadet av leietaker, så vil ikke nødvendigvis forsikringen deres dekke det? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Ønsker du pristilbud på utleieforsikring kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med et forsikringsselskap som møter dine behov. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende.

Hva er utleieforsikring?  #

Om du skal leie ut leilighet, bobil, båt eller annet, er det ansett som en god investering å kjøpe utleieforsikring. Utleie av bolig eller andre gjenstander kan være en god ekstrainntekt som ofte er skattefri i tillegg. Men dessverre er det ikke alltid en helt smertefri prosess. Ofte kan en leietaker virke hyggelig og til å stole på i begynnelsen, men så kan ting skjære seg og plutselig uteblir leien. Det er da det er lurt å ha investert i en utleieforsikring. En utleieforsikring er rett og slett en forsikring som sikrer deg om noe skulle gå galt i utleieforholdet. Hvor mye eller hva som dekkes er avhengig av hva slags forsikring du har, og hos hvem, men som regel vil tap relatert til ubetalt husleie, utkastelse, hærverk eller juridisk rådgivning være inkludert. Hos enkelte selskaper er utleieforsikring en del av innboforsikringen, men ofte må de ha beskjed om at du leier ut en leilighet eller lignende for at denne delen skal tre i kraft. Om du ikke informerer forsikringsselskapet kan det være at forsikringen ikke dekker tap eller skader allikevel. 

Det er mange som tenker at depositumet er nok til å dekke eventuelle skader eller tapt inntekt, men sannheten er depositumet ofte kun blir en symbolsk sum dersom du er riktig uheldig. Hvis du legger sammen tapt husleie, eventuelle skader på boligen og en kostlig utkastelse, så kan summen ofte krype opp i titusener, om ikke hundretusener, av kroner. I disse tilfellene vil en utleieforsikring kunne dekke hullene til det som ikke dekkes av en boligforsikring, som for eksempel utkastelse eller hærverk. Nøyaktig hva forsikringen dekker er avhengig av hver enkelt forsikring, men det vil som regel dekke tap som også går utover det depositumet kan dekke. Det kan være lurt å sjekke om utleieforsikringen din inkluderer rettshjelpsforsikring, da utgifter forbundet med eventuelle rettslige skritt kan bli svært kostbart.

Ønsker du tilbud på forsikring? Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper her.

Hvor mye koster en utleieforsikring?  #

En utleieforsikring er for deg som skal leie ut bolig privat, og koster som regel mellom 100 og 200 kroner i måneden. Det er ikke uvanlig at den bakes inn i andre forsikringer man har, som husforsikring, bilforsikring eller lignende, men det er viktig å snakke med forsikringsselskapet før du antar noe om både pris og dekningsgrad. Det er nemlig slik at selv om du har en utleieforsikring i for eksempel boligforsikringen din, så må forsikringsselskapet ha beskjed om at du leier ut før den er gyldig. Det er ikke uvanlig å få høye tilbud på utleieforsikring, og da er det viktig å huske at det er fullt mulig å prute med forsikringsselskapet, og spesielt dersom du har flere forsikringer hos den samme aktøren. 

Som regel krever forsikringsselskapene at utleier har en depositumskonto på plass før man får tegnet en utleieforsikring. Dette betyr at utleier må opprette en egen konto som er kun til depositum, og som verken utleier eller leietaker har anledning til å endre på før leieavtalen er avsluttet. Lovlig sett er det ikke nok å sette depositumet inn på egen konto, det må være en depositumskonto som står frosset til leieforholdet opphører eller pengene hentes ut for å dekke eventuelle skader eller lignende. Som en del av sikkerhetsforskriftene for utleieforsikring er det også som regel et krav at depositumet dekker tre måneders leie. Sikkerhetsforskriftene er en beskrivelse av hva den som kjøper forsikringen (utleier) må gjøre for å kunne søke om erstatning ved for eksempel et misligholdt leieforhold. I tillegg til dette er det vanlig med et krav om en underskrevet skriftlig avtale mellom huseier og leietaker (kontrakt) som inneholder informasjon om plikter og rettigheter ved en eventuell utkastelse, uteblivelse av leie eller skader på bolig eller eiendom. 

Dersom du skal leie ut bobil eller bil, bør du sjekke at forsikringen din dekker også dette. Her er det viktig å avtale egenandel ved eventuelle skader, og også sette opp hvor mange kilometer utleien inkluderer. Husk alltid å sjekke at leietaker har gyldig førerkort, og gi leietaker en grundig innføring i hvordan alt fungerer i bo- eller personbilen før du leier den ut.

Sentrale begreper #

Det er flere begreper som går igjen i hos de ulike forsikringsselskapene. Under finner du de som er oftest i bruk:

  • Dekning refererer til hva som er inkludert i forsikringen din, altså hva som blir helt eller delvis erstattet ved et forsikringskrav.
  • Utleiekontrakt er den kontrakten som skrives og signeres av både utleier og leietaker. Denne skal som regel inneholde opplysninger om krav til forsikring av leietaker, informasjon om depositumskonto og eventuelle konsekvenser ved mislighold av leieforholdet.
  • Depositum er et pengebeløp som leietaker skal sette inn på en bankkonto som er adskilt fra både utleier og leietakers andre økonomiske midler. Et depositum skal sikre utleier mot økonomiske tap ved mislighold av leieforholdet. 
  • Innbo og løsøre refererer til ting du eier og bruker som typisk ikke sitter fast i boligen. Dette kan være møbler, verktøy, gressklipper eller bøker. 
  • Innboforsikring skal dekke verdien av alt innbo og løsøre som nevnt ovenfor. Her er det viktig at du selv har kontroll på at du har riktig forsikringsdekning. 
  • Forsikringsdekning refererer til hva et objekt er dekket for. Dette kan inkludere for eksempel tyveri eller skade. 
  • Huseierforsikring er en forsikring som dekker skader på både hus/bygning og innbo og løsøre. Den kan også inneholde dekning for ansvar og rettshjelpsforsikring. 
  • Boligkjøperforsikring er en forsikring mange kjøper i forbindelse med at kjøp av ny bolig. Dersom det skulle vise seg at boligen har mangler eller feil som ikke var opplyst om på forhånd, kan boligkjøperforsikringen dekke eventuelle saksomkostninger hvis man må i retten.

Ønsker du tilbud på forsikring? Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper her.

Hvorfor trenger man utleieforsikring?  #

Det er ikke alltid like lett å se for seg hvorfor eller når man skulle trenge en utleieforsikring. Det er mange som tenker de har trygghet i depositumet dersom noe skulle gå galt, eller som tenker at det å kaste ut leietakeren er en enkel affære dersom de misligholder leieavtalen. De aller fleste fokuserer på ekstrainntektene som kommer med utleie, og setter seg dermed ikke godt nok inn i hvor mye det kan koste dersom et utleieforhold skulle gå galt. På den ene siden kan jo alt gå veldig bra og leietaker betaler på datoen hver måned og tar vare på boligen for deg. På den andre siden kan man være uheldig og få en leietaker som ikke betaler for seg, som ikke tar vare på boligen, eller som er til sjenanse for naboene. En av de viktigste tingene man kan gjøre for å unngå å havne i denne situasjonen, er å sørge for å ha grundige intervjurunder med potensielle leietakere før kontraktene signeres. Å bruke tid på å sjekke referanser er en god ide, og dersom du får litt diffuse eller uklare svar fra tidligere utleier, så kan det være et rødt flagg. Men selv om man gjør sitt beste i denne runden, så er det fortsatt ikke noen garanti for at leieforholdet kommer til å fungere som det skal, og det er da det lønner seg å ha en forsikring.  

Ved siden av å dekke både uteblitt husleie, utkastelse og eventuelle rettslige utgifter, så vil en utleieforsikring også for mange kunne fjerne bekymringen rundt det å drive med husleie. Dersom man investerer i denne forsikringen vet man at man får hjelp av profesjonelle dersom en kjedelig situasjon skulle oppstå, og man slipper å stå helt alene i alle avgjørelser. Det er ikke alle som har full oversikt over lovverket i forbindelse med utkastelse for eksempel, og dette er noe forsikringsselskapet vil kunne bistå med rådgivning på – dersom du har en forsikring.

Det er viktig å huske at ofte er leietakere underforsikret, og konflikter rundt hvem som har ansvar og skal betale for skader eller lignende kan derfor bli uklart. I tillegg er det slik at dersom leietaker har egen innboforsikring, så vil ikke den dekke eventuelle skader på løsøre som tilhører huseier. Hvem som skal betale for disse kan dermed bli uklart, og er et av de temaene Huseiernes Landsforbund oppgir å oftest få henvendelser om fra medlemmene sine. En utleieforsikring kan være nyttig i mange tilfeller, og et godt eksempel er dersom leietaker er uheldig og klarer å ødelegge sofaen som fulgte med boligen; hvem skal betale for det? Selv om det kan virke åpenbart at det er leietakers ansvar, er dette faktisk slik at dersom sofaen tilhører utleier, så må utleier selv sørge for å forsikre det med en egen innboforsikring. Det vil si at det ikke nødvendigvis dekkes av en eventuell innboforsikring fra leietaker, siden det ikke er leietakers sofa.

Hva dekker utleieforsikringen?  #

Når man skal leie ut bolig er det utleier sitt ansvar å ha forsikring på det vedkommende eier, både boligen som skal leies ut og eventuell løsøre i boligen. I de fleste tilfeller må også leietaker ha en innboforsikring som omfatter hans eller hennes eiendeler, men disse forsikringene til sammen dekker dessverre ikke alltid alt ved et utleieforhold. Det er derfor man bør investere i en utleieforsikring. 

En utleieforsikring skal være designet for å sikre deg som utleier mot økonomiske påkjenninger som er forårsaket av leietaker. Dette betyr at den vil dekke tapt husleie, skader på bolig og inventar og eventuelle rettslig hjelp om man skulle trenge det. Et vanlig depositum vil ikke kunne dekke alt dette, og det er en av hovedgrunnene til hvorfor det er viktig med en ekstra forsikring. Når det gjelder tapt husleie er det viktig å huske på at det kan gjelde mye mer enn de tre månedene som depositumet skal dekke. Dersom det blir vanskelig å få leietaker til å flytte ved en tvist, kan du miste mange flere måneder med inntekt enn kun de tre, og hvis det i tillegg blir noen skader på bolig som må repareres før en ny leietaker eventuelt kan flytte inn, så vil også dette gjøre at du kan tape enda flere måneder med husleie. 

Enhver forsikring kommer med egne forpliktelser og betingelser, og en utleieforsikring er intet unntak. Som regel er det krav om at det er opprettet en egen depositumskonto, at leiekontrakt er underskrevet, og at den inneholder riktig og fullstendig informasjon om hva som er konsekvensene ved å for eksempel ikke betale leie i tide – eller i det hele tatt. I tillegg er det mange forsikringsselskaper som også krever at man har boligforsikring i tillegg, og selvfølgelig at hybelen eller leiligheten er lovlig bygget.

Ønsker du tilbud på forsikring? Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper her.

Gode råd #

En utleieforsikring kan tenkes på som en forsikring som dekker hullene i innboforsikringen til deg og leietakeren. Dersom leietakeren begår hærverk på boligen, så vil ikke dette være dekket av en innboforsikring, men dersom du har tegnet en utleieforsikring så dekkes det av den. Noe av det som er viktigst å ha i bakhodet når du bestiller utleieforsikring, er at det er lurt å først sjekke med eget forsikringsselskap om pris og vilkår. Dette er fordi det som regel er billigere å ha alle forsikringene samlet på ett sted. Forsikringsselskaper er i sterk konkurranse med hverandre, og det er derfor ofte mulig å prute, eller i det minste henvise til bedre tilbud hos andre selskaper for å forsøke å få samme pris hos ditt eget selskap. 

Det er mange fordeler, og egentlig få ulemper, ved å bestille en utleieforsikring. Den vil gi deg trygghet i utleieperioden, den vil dekke deg dersom du skulle være uheldig med leietaker, og den er som regel relativt billig – dersom du får den bakt inn med de andre forsikringene dine. Eneste ulempen er om du allerede gjennom andre forsikringer har den samme dekningsgraden som du får i utleieforsikringene. Dette er er det viktig å få god oversikt over på forhånd så du slipper å betale dobbelt for samme dekningsgrad.

Ønsker du pristilbud på utleieforsikring kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med et forsikringsselskap som møter dine behov. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende.

Powered by BetterDocs

 

 / 

Logg inn

Logg inn med Logg inn uten passord med Vipps!

Sende melding

Mine favoritter